Pärnu-Jaagupi kirik

Korbe kirikukihelkond loodi arvatavasti pärast alade Saare-Lääne piiskopkonnale allutamist. Konkreetseid teateid kiriklikust kihelkonnast ja preestrist on siinkandis aastast 1325.

Tollane kirik või kabel oli arvatavasti ehitatud puidust. Pärnu-Jaagupi praegune kirikuhoone on ehitatud arvatavasti veel katoliku kirikuks, olles üheks viimastest. Kirik on pühitsetud palverändurite kaitsepühaku Jakoobuse auks. Ehitusaastatena on ajaloolistes trükistes üles tähendatud 1531-1534, tegelik ehitamisaeg võib aga olla varasem, sest juba 1499 mainitakse Vana-Pärnu kinnisturaamatus Korbe kirikhärrat. Pärnu-Jaagupi kirik on ühelööviline gooti stiilis hoone. Ehitis on raudkivist ning krohvitud. Esimene torn ehitati kirikule arvatavasti 1695. aasta remondi käigus ning see asus kiriku katusel, kuhu viis müüritrepp, mis praegugi on altariruumi põhjaseinas. Kiriku torn hävis pikselöögist 5.juulil 1885. aastal. Koos torniga hävis ka kiriku katus. Katus taastati sama aasta sügiseks, kuid tornijala ehitamisega alustati alles 29. aprillil 1888. aastal (ehitusmeister Gessler). Tornikiiver valmis 1907. aasta sügisel (arhitekt R. v. Engelhard ja ehitusmeister H. Tõnisberg). Suurem siseremont toimus 1927. aastal, mil kirikusse seati sisse elektrivalgustus ja ehitati plekkahjud. Aastatel 1940-1941 rüüstasid korduvalt kirikut vene sõjaväelased. Kannatada said altarimaal ja orel. Pärast taasiseseisvumist on kiriku korrastamine jätkunud. 1994. aastal korrastati orel. 1994. aasta 1.jaanuari öösel vandaalide lõhutud altarimaal taastati ja taaspühitseti 1995. aasta emadepäeval. 1995. aastal paigaldati tornikiivrile plekk-kate. 2000. aastal valgendati kirik seestpoolt.

Kiriku interjööri vanim ja kauneim ese on 1660. aastal valmistatud evangelistide kujudega barokk-kantsel. (Autor Elert Thiele (Diel)). Altar on ehitatud 1793. aastal. Praeguse altaripildi "Kristus ristil" on maalinud Ants Laikmaa poolt 1901. aastal ja on Tallinna Toomkirikus asuva Eduard Franz Karl von Gebhardi altaripildi koopia.

Koorirõdud sai kirik 1888. aastal. Orel on valmistatud Walkeri töökojas Riias 1895. aastal. Kroonlühtrid on pärit 1904. aastast. Kirikukell on valatud 1885. aastal Ingerimaal Gatšinas. Kellal on sõnad: Au olgu Jumalale kõrges!

Kirik ja kogudus

Pärnu-Jaagupi

Põhja-Pärnumaa vald

87201 Pärnumaa

Annetus kogudusele

Saaja;
EELK Pärnu-Jakobi kogudus

SEB pank:
EE381010902014020009

Koguduse viited

Välisviited

EELK

Piibel net

See leht kasutab küpsisefaile
Küpsisefaile kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse jaoks. Küpsisefailide keelamise korral ei proogi veebilehe töö olla korrektne.